LA SCUOLA

MODULISTICA

TRASPARENZA

Cerimonia di consegna dei diplomi scuola polacca

Il 23 maggio 2022, nei giardini dell’Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma, si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi ai maturandi della Scuola Polacca di Ostia e della Scuola Polacca di Roma.
L’ambasciatrice Anna Maria Anders e le direttrici delle due scuole, dott.ssa Marta Czajczyńska e dott.ssa Danuta Stryjak, si sono congratulate con i giovani laureati, augurando loro il meglio nella vita adulta.
Come ospiti d’onore erano presenti la dott.ssa Lucia Carletti e le insegnanti Eugenia Borrelli e Annita Gherardi del nostro istituto.
La Scuola Polacca, ormai da 12 anni, ha la sua sede nelle aule del I.C. Via Mar dei Caraibi. Gli alunni imparano, fin dalla prima elementare, la lingua madre, la storia e la geografia della Polonia.
Siamo lieti di far parte di questo importante impegno.

23 maja bieżącego roku, w ogrodach Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów ukończenia liceum w Szkole Polskiej w Ostii oraz w Szkole Polskiej w Rzymie.
Pani Ambasador Anna Maria Anders oraz Panie dyrektor Marta Czajczyńska i Danuta Stryjak, pogratulowały absolwentom, życząc im wszystkiego najlepszego w życiu dorosłym.
Honorowymi gośćmi w ambasadzie były Pani Dyrektor Lucia Carletti oraz nauczyciele Eugenia Borrelli i Annita Gherardi z włoskiego zespołu szkół Via Mar dei Caraibi w Ostii.
Szkoła Polska już od 12 lat ma swoją siedzibę w pomieszczeniach ww. włoskiego zespołu szkół. Uczniowie szkoły polskiej, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, uczą się języka ojczystego, historii i geografii Polski.
Cieszymy się, że jesteśmy częścią tego ważnego przedsięwzięcia.

ULTIME COMUNICAZIONI